location

Oferta

Leasing paneli fotowoltaicznych, fotowoltaiki

Leasing fotowoltaiki to rozwiązanie, które skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorstw. Najwięcej zyskają na nim te firmy, które już ponoszą spore wydatkami na energię elektryczną.

Korzyści leasingu na fotowoltaikę:

  • Oszczędności od razu, bez lokowania własnych środków – decydując się na leasing firma nie musi odkładać inwestycji w czasie i może środki przeznaczyć na rozwój swojej podstawowej działalności. Nie musi też korzystać w całości z kapitału własnego, gwarantując sobie tym samym większą płynność finansową.
  • Balans między zyskami, a kosztami – fotowoltaika jest przedsięwzięciem, które generuje oszczędności na bieżąco.
  • Dzięki temu można z oszczędności przeznaczyć na ratę leasingową. W ten sposób, instalacja spłaca się sama, a firma nie odczuwa dodatkowego obciążenia.
  • Obniżenie podatku – leasing na fotowoltaikę pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe leasingobiorcy. W przypadku leasingu operacyjnego odliczeniu podlega opłata wstępna, a także część kapitałowa i odsetkowa raty.
  • Bez wpływu na zdolność kredytową – operacyjny leasing na panele fotowoltaiczne nie pojawia się w bilansie leasingobiorcy, a tym samym nie zwiększa jego zadłużenia i nie ma wpływu na zdolność kredytową – w przeciwieństwie do np. kredytu.
  • Minimum formalności – jako zaletę leasingu należy też wskazać minimum formalności związanych z uzyskaniem środków.
  • W większości przypadków, przyznanie leasingu na fotowoltaikę o wartości ok. 250 tys. zł będzie opierało się na procedurze uproszczonej, która wymaga okazania jedynie podstawowych dokumentów – wniosku i świadczenia majątkowego.
  • Bez zabezpieczeń – leasing fotowoltaiki ma również tę zaletę, że nie wymaga ustanawiania żadnych zabezpieczeń. Właścicielem urządzeń do momentu uregulowania należności jest bowiem leasingodawca.